Zobrazuje se poloha pera/kurzoru nad dotykovou plochou?

U tabletů XP-Pen je maximální výška rozpoznávání polohy pera 10 mm nad povrchem tabletu. Je důležité, aby tablet dával zpětnou vazbu o poloze pera/kurzoru před tím, než začnete kreslit. 10 mm se jeví jako optimální vzdálenost.