Je možné grafický tablet používat samostatně, bez připojení k počítači?

Grafický tablet slouží jako rozhraní pro ovládání grafického programu, který máte nainstalovaný zpravidla ve svém počítači. Některé modely grafických tabletů (např. Deco 01 V2) je možné používat i připojené na mobilní telefon. Připojení k počítači nemusí být fyzické – řada modelů grafických tabletů používá bezdrátové připojení.