Je možné na tabletu kreslit i když není připojený k počítači?

Grafické tablety XP-Pen slouží jako vysoce užitečné rozhraní rozšiřující možnosti vašeho počítače pro práci s grafikou. Samostatně však využity být nemohou.