Když telefon nebo tablet se systémem Android přejde do pohotovostního režimu, nelze jej probudit pomocí pera pro ovládání kurzoru. 

Chcete-li obnovit funkčnost, odpojte a znovu připojte kabel USB.