Náš úplně první chytrý čip!
Přirozenější technologie, silnější kreativita.

Dovolte, abychom vám představili X3 – náš první chytrý čip. Jeho zrodem začíná třetí kapitola dotykových per XPPen – éra chytrých čipů. Přestože je X3 maličký, je vyroben pomocí sofistikované technologie, která výrazně vylepšuje výkon a strukturu dotykového pera. Naším posláním je vytvářet nástroje pro uměleckou digitalizaci, které vám poskytnou stejně skutečný a přirozený pocit, jako když pracujete s tradičním nástrojem. Tohoto cíle jsme se drželi po celou dobu vývoje chytrého čipu X3 a výsledkem je dotykové pero, které působí téměř stejně jako při používání tradičního štětce. Technologie chytrého čipu X3 přináší nekonečné možnosti!

Citlivější.
Přirozenější technologie. 10 násobné* zvýšení citlivosti IAF.

Nový inteligentní čip X3 přesně zpracovává elektromagnetické signály tím, že je kóduje do digitálních dat. Tato úprava zvyšuje desetinásobně* citlivost počáteční aktivační síly (IAF na méně než tři gramy*), takže vaše umělecké dílo může být vytvořeno lehkým tahem.

Realističtější.
Dosud nejkratší zatažení hrotu.
Působí skutečně a přirozeně.

Předchozí konstrukce dotykového pera zjišťovala tlak pomocí vnitřního pružinového mechanismu. Hrot se během práce pohyboval nahoru a dolů, což znesnadňovalo kontrolu tahů štětce. Nyní inteligentní čip X3 s výkonnými výpočetními schopnostmi poskytuje dotykovému peru vylepšenou strukturu snímače. Tato změna zkracuje vzdálenost zasouvání hrotu na 0,6 mm*, což vede ke stabilnímu tahu štětce bez chvění.

Zkrácení na

0,6mm*

Kratší vzdálenost zasunutí.

Vzdálenost zasunutí zkrácena o

1/2*

Nejkratší vzdálenost zasunutí dosažená dotykovým perem XPPen.

Vylepšená stabilita.

Stabilní hrot zajišťuje stabilní výkon.

Dotykové pero je poháněno chytrým čipem X3 bez pružinového mechanismu a funguje lépe než jakékoli jiné dotykové pero XPPen. Díky 8192 úrovním citlivosti na tlak a funkci naklápění o 60 stupňů budete mít při vytváření uměleckých děl snadné a intuitivní ovládání.

Vylepšená odolnost.

Dvojnásobná* životnost oproti předchozímu modelu dotykového pera.

Díky celkové konstrukci inteligentního čipu X3 nové dotykové pero výrazně optimalizuje svou vnitřní strukturu a eliminuje spotřební pružinové komponenty předchozích konstrukcí. Nová konstrukce přibližně zdvojnásobí* životnost stylusu.

Praktické
Trvanlivé

Neobsahuje pružinové součástky

Dokonalý výkon.
Snižuje veškeré rušení signálu a vytváří jasné, přesné linie.

Chytrý čip X3 je první svého druhu, který je navržen s mechanismem digitálního zpracování signálu. Digitální technologie představuje obrovský pokrok oproti předchozím analogovým konstrukcím, což znamená, že nabízí nejčistší a nejspolehlivější signál vůbec.

* Tyto údaje byly získány na základě laboratorního simulačního testu a mohou se lišit v závislosti na prostředí, ve kterém je stylus používán.
* Jedná se o efektové obrázky zobrazující skutečný výrobní proces.

Náš úplně první chytrý čip!
Přirozenější technologie, silnější kreativita.

Když vás přepadne inspirace, zachyťte své skvělé nápady pomocí dotykového pera XPPen. Jeho design je v souladu s naším posláním vytvářet produkty, které přenášejí pocit z používání tradičních nástrojů do digitálního světa. Nadále zachováváme klasiku minulosti, inovujeme metody současnosti a nastavujeme nové standardy pro budoucnost, díky tomu je technologie přirozenější a kreativita silnější.

Produkty s chytrým čipem X3 jsou nyní k dispozici.

Artist Pro 16

Artist 16 II. gen

Artist 12 II. gen

Deco L / LW